تحقیق آمار بررسی ارتباط بین نمره مستمر و پایانی دانش آموزانتحقیق آمار بررسی ارتباط بین نمره مستمر و پایانی دانش آموزان
تحقیق آمار بررسی ارتباط بین نمره مستمر و پایانی دانش آموزان، در قالب فایل word و در حجم 7 صفحه. . در این بررسی شش دانش آموز را که نمره ی مستمر انها از نمره پایانی انها بیشتر است مورد بررسی قرار داده ایم و در این بررسی اول میانگین نمره پایانی و بعد میانگین نمره پایانی را ...جاست استار

تحقیق آمار بررسی ارتباط بین نمره مستمر و پایانی دانش آموزان