خسه رودریگز در آستانه پیوستن به لاس پالماس


تنها جزئیاتی کوچک برای رسمی شدن انتقال خسه به لاس پالماس باقی مانده است.
به گزارش فوتبال جهان ، خسه رودریگز مهاجم 23 ساله اسپانیایی دوران موفقی در پاری سن ژرمن نداشته است و وی که متولد لاس پالماس است، در آستانه بازگشت به زادگاهش قرار گرفته است.
به گزارش جانلوکا دی مارتزیو ، خسه رودریگز تنها یک قدم برای بازگشت به اسپانیا و پیوستن به لاس پالماس فاصله دارد. توافق میان لاس پالماس و پاری سن ژرمن در خصوص این انتقال تقریبا حاصل شده است و تنها جزئیاتی کوچک برای رسمی شدن آن باقی مانده است. گرچه این مهاجم اسپانیایی اخیرا با پی اس جی به تمرین پرداخته است اما آینده وی به احتمال زیاد در لاس پالماس رقم خواهد خورد.

خسه رودریگز در آستانه پیوستن به لاس پالماس